utredningsskjema

Vi tilbyr spesialtilpasset utredning og behandling for pasienter som sliter med tørre, såre og/eller rennende øyne med en helhetlig tilnærming. Vi legger til rette for en individuell tilpasning til deg og din tilstand. Vi tar oss tid til å forklare tilstanden og årsaken, og planlegger behandlingen sammen med deg.

Utredning starter med validerte spørreskjema — Ocular Surface Disease Index. Kom innom klinikken og få ett, eller last ned og skriv ut skjemaet HER. Videre tar vi også i betraktning ditt miljø i hjemmet og på arbeidsplassen, eventuelle medisiner du tar og tar i bruk andre kliniske tester og undersøkelser som for eksempel Schirmertest, osmolaritet og meibografi.

Ved å vurdere ditt miljø, rutiner, medisiner og livsstil vil vi kunne vurdere om din tilstand med tørre øyne kan forbedres med hjelp av legemidler, endringer i kosthold, rutiner, klima eller annet.

Våre bestselgere

kr 269,00
kr 220,00
kr 269,00
kr 460,00

Legemidler

Hylo-care

kr 245,00
Se alle våre produkter i nettbutikken »